Covid-19 Podmínky ubytování a stravování.

Od pondělí 24. května 2021 bude platit:
 • Při vstupu do hotelu j nutné dodržovat 3R – ruce, respirátory, rozestupy.

UBYTOVÁNÍ

Poskytovat ubytovací služby bude možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek a doloží ji potřebným oficiálním potvrzením (toto neplatí pro děti do 6 let):

 • Podstoupili nejdéle 48 hodin před nástupem na ubytování buď PCR nebo antigenní test v odběrovém centru s negativním výsledkem. Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.
 • Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 • Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 • Prošli alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.
 • Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 180 dnů.

Vzhledem k nepřehledné a stále měnící se situaci, sledujte aktuální informace na webových stránkách vlády zde.

STRAVOVÁNÍ

 • Hotelová restaurace je otevřena jen pro ubytované hosty.
 • Restaurace v ubytovacích zařízeních nesmějí provozovat samoobslužný bufet.
 • Otevírací doba hotelové restaurace je povolena 6:00 do 21:59 (snídaně v našem hotelu podáváme od 7:30).
 • Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
 • U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti. Pokud je stůl dostatečně dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 4 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.
 • Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky a je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.
 • Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu provozovny.
 • Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce.
 • Provozovatel musí zajistit, aby se povrch stolů a madla židlí dezinfikovali po každém zákazníkovi.
 • Provozovatel musí zajistit, aby mezi sebou zákazníci ve vnitřních prostorách provozovny udržovali rozestup alespoň 1,5 metru.
 • V restauracích nesmí být živá hudba ani tanec. Poskytovat wifi připojení pro veřejnost zakázáno není.

KONFERENCE, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ

 • Organizátor akce je zodpovědný za dodržování aktuálních hygienických opatření dle vládních nařízení (rozestupy, povolený počet účastníků, prokazování bezinfekčnosti účastníků akce).