Jak nás můžete podpořit

Největší podporou pro nás je, když nás v Malenovicích navštívíte.

Ačkoliv jsme jako konferenční centrum součástí neziskové organizace, není provoz hotelu financován prostřednictvím darů ani jiných příspěvků. Snažíme se, aby nám prostředky získané z ubytování a stravování pokryly provozní náklady související s poskytováním služeb.

Naším cílem je, aby náklady spojené s investiční obnovou a rozvojem bylo možné financovat také z vlastních provozních výnosů. V současné době tomu tak ještě není, a proto nabízíme možnost jednotlivcům či organizacím podpořit konferenční centrum Malenovice tím, že mohou poskytnout účelové prostředky na konkrétní investiční záměr.

Máte-li zájem se dozvědět více o našich současných potřebách, napište nám na administrativa@malenovice.com.

Jsme vděčni za jakoukoliv podporu a všem našim dárcům děkujeme!